Sekcja granatnika 50 mm 50-PM-1941 1. Armii Wojska PolskiegoSekcja obsługi radzieckiego granatnika 50 mm 50-PM-1941. Żołnierze w typowych mundurach drelichowych piechoty.
Granatnik 50 mm 50-PM-1941 pochodzi ze zbiorów Muzeum Ziemii Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Granatnik ma niewłaściwie zamontowaną lufę, rura gazowa powinna być POD lufą.
Granatniki 50 mm 50-PM-1941 występowały od szczebla kompanii piechoty, wchodziły w skład plutonu moździerzy 50 mm (w dwóch drużynach po 4 szt.)

Sposób troczenia granatnika 50 mm 50-PM-1941 do transportu.