Sekcja rusznicy przeciwpancernej PTRS 14,5 mm, 1. Armii Wojska Polskiego
Sekcja obsługi radzieckiej rusznicy przeciwpancernej PTRS wz 1941, kalibru 14,5 mm.
Kurtki drelichowe, rogatywki z orłem wz 43, na uzbrojeniu pm PPS i PPSz.
Rusznica pochodzi ze zbiorów Muzeum Ziemii Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Rusznice przeciwpancerne występowały od szczebla batalionu. W batalionie była kompania rusznic przeciwpancernych w liczbie 16 szt.Do ćwiczeń z obsługi rusznicy użyto ćwiczebnego naboju od wielkokalibrowego karabinu maszynowego KPWT, kal. 14,5 mm