Grenadierzy pancerni Wehrmachtu 1944-1945
Dzięki uzupełnieniu o późniejsze wyposażenie, osprzęt i umundurowanie, możemy też odtwarzać pododdział rozpoznawczy bądź grenadierów pancernych z późniejszych etapów wojny.Od początku 2008 roku w ramach Grupy zaczął być wdrażany projekt dotyczący walk na froncie zachodnim (21 Dywizja Pancerna podczas walk w Normandii, 4 Dywizja Pancerna, Front Wschodni).

target=_new >zobacz to ...