O Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej AA7Jako Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej zajmujemy się :
7 Batalionem Rozpoznawczym 4 Dywizji Pancernej WH.
35 Pułkiem Pancernym 4 Dywizji Pancernej WH
Plutonem zwiadu 9 Pułku 3 Dywizji Piechoty WP im. Romualda TrauguttaPomysł na zawiązanie Grupy zrodził się podczas spotkania w październiku 2002 roku w sochaczewskim Muzeum Bitwy nad Bzurą. Celem kolegów, którzy założyli wówczas Grupę, było jej zaprezentowanie na drugiej inscenizacji walk o przeprawę w Brochowie (Bzura 2003). Okres do tego momentu był wykorzystywany na kompletowanie umundurowania i wyposażenia, udział w inscenizacjach i wystawach celem zdobycia koniecznego doświadczenia. Bzura 2003 była przełomowym wydarzeniem w historii Grupy. Zainteresowanie, z jakim spotkała się ta inscenizacja spowodowało także napływ wielu chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Grupa stale się rozwija, uczestnicząc w szeregu inscenizacji i wystaw na terenie całego kraju. Ogólnopolski charakter powoduje, że w miarę możliwości staramy się bywać wszędzie tam, gdzie jesteśmy zapraszani.

W centrum naszego zainteresowania jest okres kampanii wrześniowej. Dlatego też, kompletując podstawowy ekwipunek i umundurowanie, dbamy o to, by był zgodny z realiami i regulaminami z tego właśnie okresu. W prowadzonej działalności, obok zadań takich jak udział w inscenizacjach historycznych, stawiamy na możliwie jak najwierniejsze poznanie ówczesnych regulaminów i szczegółowe odtworzenie życia garnizonowego jak i frontowego. Wiąże się to dużą dbałością o szczegóły w wyglądzie, ale dotyczy także takich zagadnień jak musztra, taktyka, maskowanie, budowa umocnień polowych.
Obecnie Grupa liczy blisko 50 członków i rekrutów z terenu całej Polski. Posiadamy do celów rekonstrukcyjnych repliki motocykli, działka przeciwpancernego, granatników. Dzięki uprzejmości kolekcjonerów i stałej z nimi współpracy (m.in. udział w pracach renowacyjnych, pomoc przy gromadzeniu dokumentacji, itd.) mamy dostęp do transporterów, samochodów pancernych, ciężarówek oraz czołgów.


Współpracujemy także z innymi grupami rekonstrukcji historycznej, które zajmują się odtwarzaniem oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, jednostek Wojska Polskiego z okresu Kampanii Wrześniowej, kawalerii, Wojska Polskiego na wschodzie, Armii Czerwonej jak i alianckich jednostek z USA i Wielkiej Brytanii. Utrzymujemy stałe kontakty z grupami zagranicznymi, m.in. z Holandii i Czech. Stale współpracujemy z muzeami (Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum motoryzacji w Otrębusach k/Warszawy) i stowarzyszeniami zajmującymi się fortyfikacjami (Pro Fortalicium z Piekar Śląskich).

Grupa bierze czynny udział w wielu rekonstrukcjach i widowiskach historycznych odbywających się już cyklicznie na terenie całego kraju. W Brochowie nad Bzurą (1939 rok), w Warszawie (walki Powstańcze), w helskich dniach żywej historii (D-Day Hell), w Dobieszowicach i Wyrach (1939 rok), w Modlinie (Berlin 1945) oraz prezentuje się w ciągu roku na szeregu wystaw. Uczestniczyliśmy w widowiskach historycznych z cyklu "Sensacje XX Wieku" Bogusława Wołoszańskiego (m. in. "Tadeusz Kutrzeba", "Czerwona Orkiestra", "Mokra", "Siła Kawalerii"), który zaprosił nas także do serialu zrealizowanego na podstawie jego książki "Tajemnica Twierdzy Szyfrów". Ostatnimi czasy, członkowie grupy brali udział w obu częściach serialu "Czas Honoru" oraz w nowym filmie J.J. Kolskiego, pt: "Wenecja".